Wie is Curry Blake?

Curry R. Blake wordt over de hele wereld gezien als een leidende autoriteit op het gebied van Goddelijke genezing, de charismatische kerkgeschiedenis en het leven en de bediening van John G. Lake.

Zijn bekwaamheid om diepe geestelijke waarheden op een simpele, maar diepgaande manier te communiceren heeft tot een ware geestelijke opwekking geleid in de levens van christenen over de gehele wereld. Als een leider in de huidige Apostolische, Profetische, Genezingsbeweging wordt Curry Blake door velen gezien als een geestelijke mentor in diverse huidige bedieningen.

Curry is geboren op 1 April 1959 in Jasper (Texas). Toen Curry 17 maanden oud was werd hij aangereden door zijn vader op de oprijlaan bij zijn grootouders thuis. De vader van Curry had hem niet gezien toen hij achteruit reed. De auto reed over zijn hoofd en hierbij scheurde zijn rechteroor af. Het wiel van de wagen zorgde ervoor dat zijn hoofdhuid vanaf zijn rechteroor tot zijn linkeroor afscheurde. Dit zorgde ervoor dat zijn scalp over zijn voorhoofd werd getrokken tot op de hoogte van zijn ogen.

Zijn grootvader kwam uit het huis en pakte Curry en zijn oor op en reed hem naar het ziekenhuis. De dokter vertelde aan de moeder van Curry dat ze de begrafenis kon gaan regelen want Curry had door het ongeluk zwaar hersenletstel opgelopen en zou hiervan niet herstellen. De moeder, lid van de Pinkstergemeente, begon te bidden. Ze vertelde God dat als Hij het leven van Curry zou sparen, zij Curry zou opvoeden om Hem te dienen. Vervolgens kwamen de dokteren uit de operatie om te vertellen dat als Curry het zou overleven hij de rest van zijn leven gehandicapt zou zijn en dat er altijd iemand zou moeten zijn om voor hem te zorgen.

De doctoren gingen verder met de operatie en de moeder van Curry ging verder met bidden. Deze keer zei ze: “God, als U hem laat leven genees hem dan helemaal.” Na enige tijd kwamen de doctoren terug om te vertellen dat ze geen signalen konden vinden van hersenletsel, maar dat als hij het zou overleven hij geen haargroei en geen gehoor met zijn rechteroor zou hebben. Opnieuw ging zijn moeder bidden: “God, als u Curry laat leven zal hij U niet (goed) kunnen dienen als hij niet volkomen genezen is.” Vandaag de dag is Curry compleet genezen. Hij heeft een volle bos haar, hoort perfect en heeft op zijn minst een gemiddeld IQ.

Op zijn zeventiende ging Curry in dienst bij de luchtmacht van de Verenigde Staten. Gedurende zijn dienst begon God hem te wijzen op zijn roeping. Na enige tijd besloot hij zijn hart te volgen. Hij begon te bidden of hij van zijn dienstverband af kon komen. Binnen 3 dagen werd Curry bij zijn meerdere geroepen waar hij werd geïnformeerd dat er teveel personeel was en dat hij kon kiezen om overgeplaatst te worden naar een andere afdeling of dat hij eervol (met secondaire voorwaarden) ontslagen zou worden. Curry koos het laatste. Na het ontslag ging Curry naar huis om zijn ouders te vertellen dat hij het evangelie ging verkondigen. Wanneer hij dit vertelde hoorde hij van zijn ouders dat hij 17 jaar eerder aan God was opgedragen. Hij wist van het ongeluk en hoe God hem genezen had, maar hij wist niet dat zijn moeder hem aan God had opgedragen. Binnen een maand was hij getrouwd en was er een kind op komst. In 1983 hadden Curry en zijn vrouw 3 kinderen.

Door de jaren heen heeft God vele wonderlijke dingen gedaan in de levens van de Blake’s. Hieronder een getuigenis door de ogen van Curry.

Toen mijn jongste dochter 7 jaar oud was viel ze van de tweede verdieping op een betonnen patio. Toen ik bij haar kwam was ze al dood. Ik pakte haar op en liep over de patio terwijl ik riep: “In de naam van Jezus zal jij leven en niet sterven.” Ik liep de eetkamer binnen en legde haar neer op de grond met haar rug tegen een muur. Ze was nog steeds dood; geen hartslag en geen adem. Mijn vrouw rende in paniek de kamer binnen. De gave van geloof was in mij werkzaam toen ik haar aankeek en riep: “Vertrek als je niet kunt geloven.” Ze kalmeerde. Ik knielde neer bij mijn dochter en bleef zeggen: “in Jezus’ zal jij leven en niet sterven. Na 20 of 30 keer herhalen ademde mijn dochter ineens en spuugde ze mijn shirt vol bloed. De eerste woorden die ze sprak waren: “Papa, ik heb honger.” We gingen naar het ziekenhuis waar de doctoren bevestigden dat ze ongeveer 45 minuten dood was geweest. Vandaag de dag is deze dochter, Becky, een wedergeboren, geestvervulde vrouw.

Curry en zijn gezin wonen nu in Dallas, Texas van waaruit zij het evangelie van Jezus Christus verspreiden. Een evangelie van hulp, genezing en vrijheid voor alle verdrukten.