Partners

Partners

Wilt u onze activiteiten financieel steunen? U kunt doneren door uw gift over te maken op rekening NL75 TRIO 0254 8513 47 t.n.v. Stichting InterActium o.v.v. Gift JGLM Benelux.

Stichting InterActium is een ANBI stichting. Wanneer u een gift geeft kunt u deze aftrekken voor de inkomsten belasting.

We waarderen uw steun enorm en realiseren ons dat u hiermee samen met ons zaait in het Koninkrijk van God. Uw liefdegave maakt het mogelijk om deze geweldige boodschap te verspreiden onder meer door:

het bezoeken en bedienen van zieken;

het organiseren van één of meerdaagse trainingen;

het vertalen en uitgeven van boeken, opnames en ander materiaal;

het organiseren van outreaches; en

het starten en begeleiden van Lifeteams.

U kunt ook op andere manieren helpen, bijvoorbeeld door het vertalen van boeken naar het Nederlands, door het nakijken van reeds vertaald materiaal of door het ondertitelen van films. Mocht u verder op een andere manier partner willen worden dan horen wij graag van u.