New Man

New Man

Het doel van het New Man seminar is om gelovigen te openbaren wat Jezus bereikt heeft door Zijn dood, begrafenis en opstanding. Het New Man seminar openbaart wie je nu bent (in Christus) niet degene die je ooit zult zijn. De training gaat ook over hoe je wandelt in de nieuwe schepping.