JGLM Basisprincipes

De volgende principes worden nageleefd door alle JGLM bedienaars en aanhangers. Het nalaten van deze basisprincipes zal tot disciplinaire maatregelen leiden tot en inclusief de herroeping van blijk van geschiktheid en verwantschap.

JGLM geeft geen commentaar op het gebruik van medische behandeling.

JGLM schrijft geen“bedelbrieven”om geld te vragen.

JGLM houdt geen collectes, in welke vorm dan ook, gedurende genezingssamenkomsten.

JGLM ontvangt geen betaling noch geld in welke vorm dan ook, om te bidden met zieken en hen te bedienen (als geld voor of na bediening/gebed gegeven wordt, wordt het geweigerd).

JGLM verwijt zieken of hun familieleden niet voor het falen om genezing te ontvangen. Voor zover het JGLM betreft, is het falen te wijten aan de persoon die bidt.

JGLM graaft niet in het verleden van mensen en zoekt niet naar wat hun “zonden”zijn voordat ze vrijgezet worden.

JGLM probeert niet de generatievloeken van een ziek persoon te vinden. JGLM zet de gevangenen vrij en zoekt niet naar de reden waarom ze een gevangene zijn.

JGLM geeft de ouders niet de schuld voor de ziekte van hun kind, noch voor het falen van het ontvangen van genezing.

JGLM vermengt geen leringen, die bijbelse principes tegenspreken, met het basisonderwijs van de JGLM DHT training.

JGLM verheerlijkt geen mensen, en volgt niemand blindelings.

JGLM erkent enkel Jezus als de enige “speciale”.