Goddelijke genezing

Wat de Bijbel zegt over Goddelijke genezing

1. Goddelijke genezing is het recht en de verantwoordelijkheid van elke christen.

2. Elke belemmering van genezing van enig christen is niet van God.

3. God is niet ons probleem: Hij is onze Helper.

4. Elke belemmering van genezing is afkomstig van de tegenstander.

5. Elke ziekte of kwaal kan overwonnen worden door een christen, als de christen geloof en kracht uitoefent.

6. De vijand is geen ernstige belemmering en kan overwonnen worden door elke christen, die gebruik maakt van de beschikbare hulpmiddelen en wapens, door God voorzien.

7. De vijand kan enkel maar overwonnen worden door geestelijke wapens en niet door vleselijke/natuurlijke wapens bedacht door mensen.

8. Christenen en niet-christenen, die geen geloof voor genezing hebben, kunnen genezen worden door christenen die de autoriteit van het koninkrijk uitoefenen.

9. Alle ziekten en kwalen zijn het werk van de vijand en dienen overwonnen te worden waar en wanneer men ze tegenkomt.