Blog

Blog

Hieronder verschijnen regelmatig blogs geschreven door Curry of andere JGLM'ers. Heeft u zelf een stuk geschreven in de lijn van het JGLM onderwijs en zou deze met anderen willen delen? Dan kunt u ons uw eigen stuk per e-mail sturen zodat we deze (desgewenst geanonimiseerd) hieronder kunnen plaatsen.

183 

9 februari 2018 - 

 

Een nieuw beeld van God verkrijgen

 

De meeste mensen hebben een verkeerd beeld van God. Tenminste, de meeste mensen die ik heb ontmoet.

Normaal hebben mensen een beeld van God dat gebouwd is door hun ervaringen sinds hun kindertijd tot volwassenheid te mixen. Meestal wordt dit verkeerde beeld ze aangeleerd.

Iedereen die ik ooit heb ontmoet die met "Job" of "Paulus doorn" of "Timotheus maag" kwam, was deze zaken aangeleerd in de kerk. Ze kwamen er niet zelf op, maar hen was ongeloof geleerd. Ik zou willen dat ik een juist beeld van God kon samenvatten in één verklaring. Eigenlijk kan ik dit: "Jezus!". Maar hoewel dat het hart, de aard en het karakter van God nauwkeurig samenvat, verduidelijkt het de dingen niet voor de gemiddelde persoon, zonder verdere aanwijzingen.

Een manier die ik ken om God beter te begrijpen is om Zijn namen te kennen die Hij ons gegeven heeft. Namen zoals:

Jehova Jireh - "De God die voorziet"

Jehova Rapha - "De God die u geneest"

Jehova Tsidkenu - "De God Die Uw Gerechtigheid Is"

Jehova Sabaoth - "De Heer van de legermachten"

Er zijn er nog veel meer. Elke naam geeft ons een ander inzicht in Gods aard en karakter. Samen geven ze een duidelijk totaalbeeld van Wie God is. In al deze namen zien we dat God dat wil zijn voor ons. We weten ook dat God wil dat wij Hem kennen als de vervulling van elk van Zijn namen.

In de 10 geboden wordt ons verteld om de naam van de Heer niet ijdel te gebruiken. Hoewel dit gewoonlijk zo begrepen wordt dat we Gods naam niet op een "scheldende" manier moeten gebruiken, is de letterlijke betekenis dat we Zijn Naam niet zo moeten aannemen dat deze niet aan ons vervuld wordt. Als je bijvoorbeeld beweert een Christen te zijn en toch niet gelooft dat Hij bereid en bekwaam is om je te genezen dan heb je "zijn naam ijdel gebruikt".

Om een juist beeld van God te verkrijgen, moeten we beginnen met het uitgangspunt dat God goed is. We moeten beginnen met het uitgangspunt dat God ons zal genezen. Wat ik daarmee bedoel is dit ...

Als wij Gods volk zijn, zouden we moeten beginnen met een positief beeld of een positief standpunt van God. We moeten beginnen met het beste van God te geloven, niet het ergste. We zouden iemand moeten laten bewijzen dat God ons niet wil genezen in plaats van zomaar te geloven wat ze willen zeggen.

Als ik niet de wil van God had gedaan en op zieken de handen had gelegd en hen had zien herstellen, dan was ik misschien ten prooi gevallen aan elke verkeerde leer die zegt dat God niet altijd wil genezen. Omdat ik het heb gedaan, kan niemand mij ervan overtuigen dat genezing niet voor vandaag of voor iedereen is.

Daarom is het zo belangrijk wanneer we het goede nieuws delen over onze Hemelse Vader en Zijn zoon, en hun bereidheid om te helen en te zegenen, dat we de mensen laten doen wat we hen vertellen. We moeten getuigen zijn. We moeten bewijs leveren, bewijs dat wat we zeggen waar is.

Ik zou willen dat iedereen kon beginnen met een accuraat beeld of gezichtspunt van God. Er zijn bepaalde stappen die we kunnen nemen om ons te helpen een accuraat beeld van God in onze gedachten te krijgen. De eerste is om de waarheid te horen. Dit betekent dat je ALLEEN moet luisteren naar mensen die de Ware Jezus vertegenwoordigen. Geen afgezwakte, new age Jezus. Dezelfde Jezus die dezelfde dingen doet die Hij altijd heeft gedaan.

Het tweede is om te beginnen met alles te onderzoeken wat iemand over God zegt. Bouw een goede stevige basis betreffende Gods opvattingen over elk onderwerp. Ga door de Schrift en zie het echte beeld van God. Begin op te merken welke patronen over de Vader aangetoond zijn door de afstraling van Zijn heerlijkheid die Jezus is.

Het derde is om te zeggen over God wat God over zichzelf heeft gezegd. Begin te mediteren over deze dingen en aanbid Hem terwijl je dit doet. Begin om God als een Vader te zien, en niet alleen als "God". Je wordt gelijk aan waar je voortdurend naar kijkt. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk in het Woord van God te blijven. Hoe meer je Jezus ziet, hoe meer je God ziet, en hoe meer je Hem zult kennen en begint te worden zoals Hij in je houdingen en acties.

God is zoveel groter en beter dan de meeste Christenen denken dat Hij is. Hij verlangt zoveel meer voor jou. Hij verlangt dat je wandelt in gezondheid en niet in ziekte of kwalen. Smith Wigglesworth zei dat "God meer wil antwoorden dan wij willen vragen."

God wil niet dat je wordt belast met angst of zorgen. Hij wil je dat je vrij bent zodat je tijd met Hem doorbrengt waarin je meer kunt doen dan smeken om dingen. Hij wil dat je leeft door zegeningen, niet door wonderen. Hij wil dat je Hem kent, zodat je klaar bent om een wonder van Hem te geven aan iedereen die er een nodig heeft. Hij wil niet dat je er een nodig hebt. Hij wil dat je een wonder voor bent iemand bent, net zoals Jezus het wonder was die genezing en bevrijding bracht aan iedereen die het nodig had of Hem erom vroeg.

De Schriften zeggen: "onderzoek uzelf of u in het geloof bent" (2 Kor. 13:5). Geliefden, het is tijd dat we onszelf onderzoeken. Zijn wij gelovige mensen? Wanneer Jezus terugkeert, zal Hij geloof vinden? Wanneer hebben we onszelf en ons geloof voor het laatst uitgerekt? Wanneer was de laatste keer dat we werkelijk de diepte ingingen met een geloofsproject dat alleen God kon laten slagen? Laten we onze Vader in de Hemel verheerlijken. Laten we dingen doen voor God die we nog nooit eerder hebben gedaan!