Blog

Blog

Hieronder verschijnen regelmatig blogs geschreven door Curry of andere JGLM'ers. Heeft u zelf een stuk geschreven in de lijn van het JGLM onderwijs en zou deze met anderen willen delen? Dan kunt u ons uw eigen stuk per e-mail sturen zodat we deze (desgewenst geanonimiseerd) hieronder kunnen plaatsen.

145 

29 december 2017 - 

 

Worden wie je bent

 

Efeze 4:23-24: n dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Colossenzen 3:10: en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

Bijna tien jaar geleden, toen ik op weg was om een Divine Healing Technician (DHT – Goddelijke Genezings Techneut) trainingseminar in de Pacific Northwestern United States te geven, vroeg ik God waarom de "DHT" zo goed en zo gemakkelijk werkte. Zijn antwoord was zowel verrassend als verhelderend. Hij zei dat het kwam omdat ik de verkeerde dingen die ik had geloofd, had verwijderd en vervangen door de juiste dingen. Hij liet me zien dat het de "Nieuwe Mens" is die de DHT feitelijk in staat stelt zo goed te werken. Hoe meer ons verstand vernieuwd wordt naar wat de bijbel zegt over wie Christus is in ons en wie we zijn in Hem, hoe beter de kracht van God stroomt.

De “nieuwe mens” is feitelijk wat de apostel Paulus zijn hele bediening leerde. Toen Jezus zijn discipelen vertelde dat hij veel dingen met hen te delen had, maar dat ze het op dat moment niet konden ontvangen, verwees hij naar de waarheden die Hij later aan Paulus openbaarde. Het hart van Paulus openbaring was: Christus in u, de hoop op glorie! De apostel Paulus bracht de rest van zijn leven door met het delen van deze waarheid met gelovigen. Elke brief die Paulus schreef, bevatte deze waarheden. Niemand heeft zich ooit gericht op het vernieuwen van hun gedachten naar de waarheden van de "Nieuwe mens" in die mate dat het zou moeten gebeuren.

De kerk probeert al 2000 jaar “kleine Jezus” te produceren en dat is grotendeels mislukt. De reden voor het falen is omdat ze geprobeerd hebben om mensen van buitenaf in Christus om te vormen, in plaats van aan gelovigen te onthullen wie ze al zijn van binnen. Verandering komt wanneer we erkennen dat wat in ons is de waarheid is en dat ons handelen aan de buitenkant zal veranderen zodra we erkennen wie we werkelijk zijn en dienovereenkomstig gaan handelen. Tot dusverre is de “kerk” tevreden geweest met het gebruiken van geloof en de waarheid van wie we zijn om onze fysieke omgeving en omstandigheden te verbeteren, in plaats van echt de diepten te doorzoeken van wat God in ons heeft gedaan door de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Wanneer het Lichaam van Christus wakker wordt voor wie ze werkelijk zijn, zullen we beginnen ware gelovigen te zien lopen zoals Christus.

Ik heb het niet over video's over straatgenezing (hoewel ze mensen hebben geholpen om de realiteit van kracht te zien). Ik heb het over gelovigen die echte discipelen van Jezus Christus worden en elk aspect van Zijn karakter en aard belichamen. Ik heb het over discipelen die voor God en anderen zullen leven in plaats van alleen voor zichzelf. Discipelen die de omstandigheden in de naties veranderen en ziekte en kwalen elimineren, en droogtes en hongersnoden beëindigen. Wanneer gelovigen discipelen worden en de waarheden van de "Nieuwe mens" gaan leven, zullen we nog grotere botsingen zien tussen goed en kwaad. Als discipelen de schoonheid van heiligheid en gerechtigheid beginnen te vertonen, zal de duisternis hen nog meer haten en zal vervolging toenemen, maar dat geldt ook voor wonderen.

Dit alles begint met gelovigen die besluiten om discipelen te worden die werkelijk standvastig zullen blijven in hun overtuigingen van wie ze zijn en wie ze geroepen zijn om te zijn. Terwijl ik de wereld rondreis en de gelovigen de Divine Healing Technician Training en de Nieuwe Mens Openbaring leer, ben ik blij de reacties van de studenten te zien en te horen hoe deze leringen een revolutie in hun leven teweegbrengen.

De "Nieuwe Mens Openbaring" is de meest revolutionaire leer die ik ooit heb gehoord en ik ben zo blij dat ik het voorrecht heb gekregen om het aan de duizenden te onderwijzen die mijn seminars hebben bijgewoond. Een van de grootste vreugdes die een prediker kan ontvangen is om zijn leringen in praktijk te zien komen door diegenen die naar hem luisteren en om de verandering te zien die die leringen in de levens van mensen maken. Zoals ik vaak zeg: "Het is goed om een evangelie te hebben dat werkt, niet een waar je excuses voor moet maken. "De "Nieuwe Mens" is het evangelie in actie in het leven van een gelovige.

In de toekomstige edities van deze blogartikelen zal ik duidelijk en beknopt de waarheden beschrijven die ervoor zorgen dat je loopt zoals Hij liep. Ik zal je vragen beantwoorden en je echte lessen geven, inclusief actieplannen die je kunt volgen. Deze lessen zullen je stap voor stap helpen om alles wat God voor je heeft binnen te gaan.