Proclamaties

Proclamaties

173 

6 januari 2018 - 

 

Mattheus 16:18

 

Handelingen 10:37-38 "U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem."

Mattheus 16:18 "En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen."

Het beeld dat hier geschetst wordt is die van een aanvallende gemeente die gevorderd is tot de poorten van de vijand... en nog verder. Want "de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen".

De gemeente marcheert het domein van de vijand in en zet de gevangenen vrij, net als onze Heer dat deed. EN DE HEL KAN HAAR NIET TEGENHOUDEN...