Blog

Blog

Hieronder verschijnen regelmatig blogs geschreven door Curry of andere JGLM'ers. Heeft u zelf een stuk geschreven in de lijn van het JGLM onderwijs en zou deze met anderen willen delen? Dan kunt u ons uw eigen stuk per e-mail sturen zodat we deze (desgewenst geanonimiseerd) hieronder kunnen plaatsen.

179 

15 october 2017 - 

 

Vier principes van de DHT

 

De Goddelijke Genezing Techneut (in het Engels Divine Healing Technician – DHT) Training is de meest effectieve goddelijke genezings training. Zoals we schreven in de laatste DHT nieuwsbrief is vrijwel elke straat genezings bediening die er nu is gestart vanuit een DHT. De getuigenissen van gecertificeerde DHT (CDHT’s) laten zien hoe gemakkelijk en effectief de training is. De kern van de DHT kan in enkele principes samengevat worden:

1) De absolute autoriteit van Gods Woord

2) Uitoefenen van de heerschappij en autoriteit van Jezus over ziekte en kwalen

3) Verantwoordelijkheid nemen om de onderdrukte gevangenen te dienen en te beschermen tegen ziekte en kwalen

4) De eenheid van de gelovige met God door Jezus

1) De absolute autoriteit van Gods Woord

Het eerste principe waar we naar kijken is “De Absolute Autoriteit van Gods Woord” In de wereld wordt er met gefronste wenkbrauwen gekeken naar absoluten. Velen zullen proberen te zeggen dat absoluten te bekrompen zijn. De Bijbel zegt “Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel” (Psalm 119:89).

Veel meer dan een reden tot zorg zou het vaststaan van Gods Woord ons gerust moeten stellen. Het feit dat Gods Woord voor eeuwig vast staat betekent dat we volkomen zeker kunnen zijn dat God zijn woord houd en ons toestaat om te rusten in de volbrachte natuur van het werk van Christus.

Wanneer mensen me vragen wat ik het belangrijkste aspect vind van de DHT, antwoord ik dat het de autoriteit van Gods Woord is. Zonder de wetenschap en geloof in het feit dat Gods Woord voor eeuwig vast staat zou ik niet het gebed van geloof kunnen bidden. Op zijn best zou in dat geval iemand een gebed van hoop kunnen bidden.

Als ik de zieken bedien met genezing dan kan ik dat doen vanuit de positie van absolute zekerheid in het feit dat genezing de wil van God is en dat het Zijn wil is voor die persoon. Eén van de manieren waarop ik mijn geloof in Gods Woord ontwikkelde was het bestuderen van de profetieën die vervuld zijn door Jezus gedurende zijn leven op aarde.

Er zijn eigenlijk twee delen aan dit principe. De eerste is dat Gods Woord nooit zal veranderen. Dat het "voor altijd in de hemel is gevestigd". Dat betekent dat wat het Woord van God vandaag zegt het dit ook 1000 jaar vanaf nu zal zeggen. Het enige wat ik moet doen, is ervoor zorgen dat ik weet en begrijp wat het zegt. Het tweede deel is dat Gods woord de absolute autoriteit is voor elk aspect van het leven en de praktijk van ieder Christen. Dat betekent dat ik er volledig zeker van kan zijn dat als ik doe wat de Bijbel zegt (en het doe vanuit de motieven die de Bijbel vereist) ik kan weten dat ik de wil van God doe.

Ik kan dit principe niet genoeg benadrukken. Er zijn zoveel gelegenheden geweest dat ik de mogelijkheid had om af te wijken van wat de Bijbel zegt. Feitelijk had ik dat elke keer dat ik besloot om op Gods Woord te staan en wat het zegt te plaatsen boven wat de omstandigheden vertelden. De vijand, de duivel, heeft geen autoriteit ook maar iets met je te doen. Hij moet jou overhalen om het met hem eens te zijn voordat hij echt iets kan doen. De manier die hij het meeste gebruikt zijn jou woorden. Hij zal proberen je te vangen met je woorden net zoals de schriftgeleerden en Farizeeën deden met Jezus.

Dit is waarom je moet leren om alleen Gods woorden te spreken of woorden die overeenkomen met Gods woord. Dit vereist discipline maar is beslist de moeite waard. De beste manier om deze vaardigheid te ontwikkelen is om constant te denken over, lezen van of te mediteren over Gods woord. Hoe meer tijd die je besteed in Gods woord, hoe meer dat je jezelf verzadigt met Zijn woord en Zijn gedachten en met Zijn houding over het leven met alle beproevingen en tegenslagen.

Zonder uitzondering zijn de mensen die ik tegenkom met de meeste problemen, de mensen die het minste tijd doorbrengen in Gods woord. De mensen die de minste moeite hebben om hun beproevingen en tegenslagen te overwinnen zijn zij die de meeste tijd besteden in Gods woord en communiceren met Hem.

Als gelovigen moeten we besluiten om Gods woord toe te passen op elk gebied van ons leven. Gods woord is de absolute autoriteit in het leven van een Christen, ongeacht wat iemand anders denkt. Om een goed fundament te ontwikkelen in het belang en de autoriteit van Gods woord lees Psalm 119 elke dag voor een maand.

Psalm 138: 2 Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.

2) Uitoefenen van de heerschappij en autoriteit van Jezus over ziekte en kwalen

John Lake zei dat het geheim van de geweldige kracht die werd getoond in de opwekking in Zuid-Afrika te danken was aan het onderwijzen van de arbeiders om de heerschappij van Jezus Christus uit te oefenen en dat ze de macht ontvingen toen ze de Heilige Geest ontvingen.

Dit is een heel belangrijk aspect van de DHT en het overwinnend Christelijk leven. Jezus was verhoogd en geplaatst over alles. (zie 1 Cor. 1:25-28; Ef. 1:22; Heb. 2:8) Jezus zei in Mat. 28:18-20 dat Hij ALLE autoriteit gegeven was in Hemel en op aarde. Toen zei Hij dat wij moesten gaan in Zijn naam (dat wil zeggen in Zijn autoriteit welke alle autoriteit is) en mensen trainen om exact zo te leven als Hij leefde en handelde.

Jezus leefde als iemand die autoriteit bezat. Hij verwacht van ons dat we leven als mensen die autoriteit hebben. We moeten ons realiseren dat we in Zijn naam functioneren en met Zijn autoriteit. Als we Zijn naam/autoriteit gebruiken moeten we ons realiseren dat we Zijn autoriteit gebruiken (welke ALLE autoriteit omvat).

We opereren niet in een beperkte hoeveelheid autoriteit maar we opereren in dezelfde hoeveelheid autoriteit die Jezus had, omdat het Zijn autoriteit is waarin we handelen. Wanneer we dit leren en er vloeiend in stromen dan zullen we exact dezelfde resultaten zien als Jezus.

We moeten leren dat kracht niet uit de hemel valt op de zieken. Deze stroomt vanuit ons naar de zieken. Dat is waarom we handen leggen op de zieken, om datzelfde leven en kracht door te geven. Uit ons binnenste stromen rivieren van levend water. (Joh 7:38-3) Deze rivieren zijn de Heilige Geest en het is de Heilige Geest die vanuit ons stroomt die de zieken geneest.

Als de kerk dat leert dan stijgt genezing tot nieuwe dimensies. We beginnen dit al te zien als we de waarheid van de DHT leren aan mensen over de hele wereld.

3) Verantwoordelijkheid nemen om de onderdrukte gevangenen te dienen en te beschermen tegen ziekte en kwalen

Een van de grootste veranderingen die plaatsvindt wanneer een persoon een DHT bijwoont is dat ze overal een menigte van zieke mensen om zich heen beginnen te zien. Velen hebben me gevraagd waar al die zieken vandaan komen omdat ze hen nooit eerder in zulke getallen gezien hadden.

Het antwoord is eenvoudig, wanneer je niet denkt dat je iets kunt doen aan een probleem dan leer je jezelf aan om dat probleem niet te zien. Wanneer je denkt dat je de zieken niet kunt helpen dan train je jezelf om ze niet te zien. Maar als je eenmaal leert dat je wel wat kunt doen om hen te helpen dan begin je hen onmiddellijk te zien.

De Bijbel verwijst voortdurend naar de zieken als onderdrukt en gevangen gehouden door de duivel. Als je eenmaal de waarheid hebt geleerd over wie je bent en wat God van je verwacht, is het niet meer dan normaal dat je de verantwoordelijkheid neemt om de onderdrukten vrij te maken.

Je moet weten dat je je broeders hoeder bent. Je moet weten dat je anderen zo moet behandelen als jij zou willen dat zij jou behandelen (Mat. 7:12).

4) De eenheid van de gelovige met God door Jezus

Het laatste principe waar we nu naar zullen kijken is dat je moet weten dat God voor je is, met je is en in je is! Je moeten de hechte eenheid kennen die je hebt met God omdat je geaccepteerd bent in Zijn familie. Je bent verenigt met Hem. Hij is de wijnstok en jij bent de rank. Het leven van de Wijnstok is hetzelfde leven dat door de rank stroomt. (1 Cor 6:17).

Als gelovige moet je je vertrouwen ontwikkelen in de waarheid van Gods Woord dat verklaart dat jij en Jezus en de Vader één zijn. Samen verenigd. Je moet ook de Heilige Geest ontvangen en vertrouwen op Zijn kracht die in je woont om wat dan ook te bereiken wat God heeft beloofd. Het is Zijn inwoning die maakt dat de kracht door jou naar anderen stroomt.

Het is Zijn kracht, die in je woont en die elke behoefte beantwoordt die je kunt hebben. Leer afhankelijk te zijn van de inwonende Geest van God om elk antwoord op elke behoefte tot stand te brengen.